πα½.cz Gallery SmilingTree.cz Sun @

Images of Sun

Selected Planckian Mapping (Ultra-violet colors) FullDisk images...
From these are made crops 1280x1024 in other directory...

AIA20101207_090000_PmHeq2048.jpg AIA20110104_210200_PmHeq2048.jpg AIA20110317_000000_PmHeq2048.jpg AIA20110403_150000_PmHeq2048.jpg AIA20110610_180000_PmHeq2048.jpg AIA20110801_120000_PmHeq2048.jpg AIA20110911_120000_PmHeq2048.jpg AIA20110922_180000_PmHeq2048.jpg AIA20111022_150000_PmHeq2048.jpg AIA20111115_060000_PmHeq2048.jpg AIA20111207_120000_PmHeq2048.jpg AIA20120102_145000_PmHeq2048.jpg AIA20120105_140000_PmHeq2048.jpg AIA20120111_210000_PmHeq2048.jpg AIA20120116_080036_PmHeq2048.jpg AIA20120119_214036_PmHeq2048.jpg AIA20120122_090036_PmHeq2048.jpg AIA20120126_080036_PmHeq2048.jpg AIA20120127_230036_PmHeq2048.jpg AIA20120203_210000_PmHeq2048.jpg AIA20120208_010000_PmHeq2048.jpg AIA20120215_000000_PmHeq2048.jpg AIA20120225_030000_PmHeq2048.jpg AIA20120229_060000_PmHeq2048.jpg AIA20120304_000000_PmHeq2048.jpg AIA20120304_150000_PmHeq2048.jpg AIA20120307_060000_PmHeq2048.jpg AIA20120310_200000_PmHeq2048.jpg AIA20120315_150000_PmHeq2048.jpg AIA20120325_030000_PmHeq2048.jpg AIA20120327_030200_PmHeq2048.jpg AIA20120405_090000_PmHeq2048.jpg AIA20120607_000000_PmHeq2048.jpg AIA20120703_060000_PmHeq2048.jpg AIA20120709_032000_PmHeq2048.jpg AIA20120712_184000_PmHeq2048.jpg AIA20120719_090000_PmHeq2048.jpg AIA20120731_030000_PmHeq2048.jpg AIA20120804_123000_PmHeq2048.jpg AIA20120831_194800_PmHeq2048.jpg AIA20120831_200800_PmHeq2048.jpg AIA20120901_000000_PmHeq2048.jpg AIA20121021_150000_PmHeq2048.jpg AIA20121120_150000_PmHeq2048.jpg AIA20121231_164800_PmHeq2048.jpg AIA20130408_210200_PmHeq2048.jpg AIA20130421_060047_PmHeq2048.jpg AIA20130516_060000_PmHeq2048.jpg AIA20130525_180000_PmHeq2048.jpg AIA20130621_030000_PmHeq2048.jpg AIA20130930_030000_PmHeq2048.jpg AIA20131117_210200_PmHeq2048.jpg AIA20131123_000000_PmHeq2048.jpg AIA20131128_020000_PmHeq2048.jpg AIA20131212_031600_PmHeq2048.jpg AIA20131212_114000_PmHeq2048.jpg AIA20131231_150000_PmHeq2048.jpg AIA20131231_220000_PmHeq2048.jpg AIA20131231_230000_PmHeq2048.jpg AIA20140104_154247_PmHeq2048.jpg AIA20140104_210623_PmHeq2048.jpg AIA20140107_180035_PmHeq2048.jpg AIA20140107_200023_PmHeq2048.jpg AIA20140108_075935_PmHeq2048.jpg AIA20140126_000035_PmHeq2048.jpg AIA20140130_160200_PmHeq2048.jpg AIA20140202_100023_PmHeq2048.jpg AIA20140202_182135_PmHeq2048.jpg AIA20140209_155000_PmHeq2048.jpg AIA20140214_124400_PmHeq2048.jpg AIA20140217_050000_PmHeq2048.jpg AIA20140218_034000_PmHeq2048.jpg AIA20140220_075000_PmHeq2048.jpg AIA20140301_160000_PmHeq2048.jpg AIA20140311_182000_PmHeq2048.jpg AIA20140402_150000_PmHeq2048.jpg AIA20140406_060000_PmHeq2048.jpg AIA20140411_010000_PmHeq2048.jpg AIA20140415_180600_PmHeq2048.jpg AIA20140429_203000_PmHeq2048.jpg AIA20140518_110000_PmHeq2048.jpg AIA20140609_001000_PmHeq2048.jpg AIA20140612_175000_PmHeq2048.jpg AIA20140701_114000_PmHeq2048.jpg AIA20140710_160000_PmHeq2048.jpg AIA20140712_120000_PmHeq2048.jpg AIA20140730_180000_PmHeq2048.jpg AIA20140824_121600_PmHeq2048.jpg AIA20140909_100000_PmHeq2048.jpg AIA20140910_172000_PmHeq2048.jpg AIA20140910_182200_PmHeq2048.jpg AIA20141002_191200_PmHeq2048.jpg AIA20141003_035000_PmHeq2048.jpg AIA20141015_110000_PmHeq2048.jpg AIA20141019_074000_PmHeq2048.jpg AIA20141022_160000_PmHeq2048.jpg AIA20141024_040000_PmHeq2048.jpg AIA20141024_220000_PmHeq2048.jpg AIA20141030_170000_PmHeq2048.jpg AIA20141101_044600_PmHeq2048.jpg AIA20141101_074000_PmHeq2048.jpg AIA20141109_104835_PmHeq2048.jpg AIA20141117_140000_PmHeq2048.jpg AIA20141119_190000_PmHeq2048.jpg AIA20141209_160000_PmHeq2048.jpg AIA20141212_072000_PmHeq2048.jpg AIA20141214_030000_PmHeq2048.jpg AIA20141214_222000_PmHeq2048.jpg AIA20141214_223000_PmHeq2048.jpg AIA20141217_082000_PmHeq2048.jpg AIA20141220_011100_PmHeq2048.jpg AIA20141220_052000_PmHeq2048.jpg AIA20141224_030000_PmHeq2048.jpg AIA20150113_210100_PmHeq2048.jpg AIA20150203_210100_PmHeq2048.jpg AIA20150209_210100_PmHeq2048.jpg AIA20150215_030100_PmHeq2048.jpg AIA20150309_210100_PmHeq2048.jpg AIA20150309_235000_PmHeq2048.jpg AIA20150312_001000_PmHeq2048.jpg AIA20150315_060000_PmHeq2048.jpg AIA20150405_032000_PmHeq2048.jpg AIA20150528_210100_PmHeq2048.jpg AIA20150609_000000_PmHeq2048.jpg AIA20150706_120000_PmHeq2048.jpg AIA20150802_030000_PmHeq2048.jpg AIA20150808_000000_PmHeq2048.jpg AIA20151022_180000_PmHeq2048.jpg AIA20151116_001000_PmHeq2048.jpg AIA20151116_054000_PmHeq2048.jpg AIA20151228_180000_PmHeq2048.jpg AIA20160102_060000_PmHeq2048.jpg AIA20160126_180000_PmHeq2048.jpg AIA20160313_210200_PmHeq2048.jpg AIA20161221_000000_PmHeq2048.jpg AIA20161230_000000_PmHeq2048.jpg AIA20170418_220000_PmHeq2048.jpg AIA20170714_070000_PmHeq2048.jpg AIA20170906_160000_PmHeq2048.jpg AIA20170911_000000_PmHeq2048.jpg AIA20201028_224000_PmHeq2048.jpg AIA20201123_090000_PmHeq2048.jpg AIA20201129_170000_PmHeq2048.jpg AIA20201207_190000_PmHeq2048.jpg