πα½.cz Gallery SmilingTree.cz Sun @

Images of Sun

Selected FullDisk and cropped Planckian Mapping (Ultraviolet colors) images from years 2010-2020 are in another folder.

AIA20120103_1300_0171.jpg 20120103_130000_Hmib171.jpg AIA20120112_160036_crop.jpg 20120116_001442_2048_1600.jpg 20120116_085837_Aia171_Crop.jpg AIA20120116_140036_crop.jpg 20120116_151237_2048_0171.jpg 20120116_160000_Hmib171.jpg AIA20120117_160036_crop.jpg AIA20120119_1900_0171.jpg 20120119_190000_Hmib171.jpg AIA20120119_225036_crop.jpg 20120120_0040_Mix_R2.jpg AIA20120122_210936_crop.jpg 20120122_220000_Hmib171.jpg AIA20120125_090036_crop.jpg AIA20120128_170036_crop.jpg AIA20120205_000000_crop.jpg AIA20120209_000000_crop.jpg AIA20120216_000000_crop.jpg AIA20120227_000000_crop.jpg AIA20120228_150000_crop.jpg 20120303_220000_Hmib171.jpg 20120303_225913_2048_0171.jpg 20120304_002954_2048_1600.jpg AIA20120304_050000_0171_rec_1109912471.jpg AIA20120304_060000_0171_rec_1109916071.jpg 20120304_070000_Hmib171.jpg 20120305_040000_Hmib171.jpg AIA20120305_052600_0171_rec_1110000443.jpg AIA20120305_061400_crop.jpg AIA20120305_090000_0171_rec_1110013271.jpg 20120305_101000_Mix.jpg 20120307_041000_Mix.jpg 20120309_032106_2048_1600.jpg 20120309_130000_Hmib171.jpg 20120309_135849_2048_0171.jpg 20120315_002954_2048_1600.jpg AIA20120315_150000_crop.jpg AIA20120315_150000_0171_rec_1110898871.jpg 20120315_160000_Hmib171_Redo.jpg 20120316_002954_2048_1600.jpg 20120316_040000_Hmib171_Redo.jpg 20120316_053001_2048_0171.jpg 20120316_130000_Hmib171_Redo.jpg 20120318_000000_Mix.jpg AIA20120325_150000_crop.jpg 20120327_002842_2048_1600.jpg 20120327_035801_2048_0171.jpg 20120327_040000_Hmib171.jpg 20120327_130000_Hmib171.jpg 20120327_135849_2048_0171.jpg 20120407_000154_2048_1600.jpg 20120407_070000_Hmib171.jpg 20120407_070013_2048_0171.jpg 20130114_220024_Aia171_Crop.jpg 20130122_160100_Aia171_Crop.jpg 20130212_170000_Aia171_Crop.jpg AIA20140101_044935_crop.jpg AIA20140103_125135_crop_HEq.jpg AIA20140104_092935_crop.jpg AIA20140104_145935_crop.jpg 20140104_1538_Mix.jpg AIA20140104_154023_crop_HEq.jpg AIA20140104_154135_crop_PmHeq.jpg AIA20140104_154935_crop.jpg 20140104_160000_Hmib171.jpg 20140104_1609_Mix.jpg 20140104_1708_Mix.jpg AIA20140104_215936_crop_PmHeq.jpg AIA20140104_220035_crop_HEq.jpg AIA20140105_113936_crop_PmHeq.jpg 20140106_005924_Aia171_Crop.jpg AIA20140106_031535_crop_HEq.jpg AIA20140106_031936_crop_PmHeq.jpg AIA20140106_154935_crop.jpg AIA20140106_221936_crop_PmHeq.jpg AIA20140107_101447_crop_HEq.jpg AIA20140107_123936_crop_PmHeq.jpg 20140107_160000_Hmib171.jpg 20140107_1729_Mix.jpg AIA20140107_172936_crop_PmHeq.jpg 20140107_190000_Hmib171.jpg AIA20140107_2000_0171.jpg AIA20140107_200935_0171_rec_1168200611.jpg AIA20140107_202935_crop.jpg AIA20140107_202936_crop_PmHeq.jpg AIA20140107_204023_crop_HEq.jpg 20140107_2119_Mix.jpg 20140108_000217_2048_1600.jpg 20140108_190000_Hmib171.jpg 20140108_220000_Hmib171.jpg 20140113_195848_Aia171_Crop.jpg AIA20140114_202835_crop.jpg 20140122_115912_Aia171_Crop.jpg 20140128_005912_2048_0171.jpg 20140128_010000_Hmib171.jpg AIA20140131_153535_0171_rec_1170257771.jpg AIA20140131_153535_crop.jpg AIA20140131_153536_crop_PmHeq.jpg AIA20140201_032735_0171_rec_1170300491.jpg AIA20140201_032735_crop.jpg AIA20140201_044136_crop_PmHeq.jpg AIA20140201_192723_crop.jpg AIA20140201_192724_crop_PmHeq.jpg 20140202_010000_Hmib171.jpg 20140202_0114_Mix.jpg AIA20140202_110136_crop_PmHeq.jpg AIA20140202_120135_0171_rec_1170417731.jpg AIA20140202_120135_crop.jpg 20140202_130000_Hmib171.jpg 20140202_1314_Mix.jpg AIA20140202_173435_crop.jpg 20140202_190000_Hmib171.jpg 20140203_000153_2048_1600.jpg 20140203_0300_Mix.jpg 20140203_0521_Mix.jpg 20140203_070000_Hmib171.jpg 20140203_0700_Mix.jpg 20140203_1310_Mix.jpg 20140203_160000_Hmib171.jpg 20140203_190000_Hmib171.jpg AIA20140205_084035_0171_rec_1170664871.jpg AIA20140205_084035_crop.jpg AIA20140209_100035_crop.jpg 20140301_220000_Hmib171.jpg 20140302_015600_Aia171_Crop.jpg 20140304_115612_Aia171_Crop.jpg 20140328_220000_Hmib171.jpg 20140522_025636_Aia171_Crop.jpg 20140525_011048_Aia171_Crop.jpg 20140531_025612_Aia171_Crop.jpg AIA20140824_1215_crop_PmHeq.jpg AIA20140829_1800_crop_PmHeq.jpg AIA20140926_0000_crop_PmHeq.jpg AIA20141002_1904_crop_PmHeq.jpg AIA20141015_0759_crop_PmHeq.jpg AIA20141015_0900_0171.jpg 20141015_105600_Aia171_Crop.jpg 20141015_145925_Aia171_crop246-19.jpg Aia_20141022_164000_0171_4096_Sharp171_RSpN_ClrN.jpg AIA20141022_1659_crop_PmHeq.jpg 20141023_160000_Hmib171.jpg AIA20141023_1659_crop_PmHeq.jpg AIA20141023_210100_0171_rec_1193173331.jpg 20141023_220000_Hmib171.jpg 20141023_221200_Aia171_Crop.jpg 20141024_000241_2048_1600.jpg 20141024_015925_Aia171_crop246-19.jpg AIA20141024_0753_crop_PmHeq.jpg AIA20141024_2321_crop_PmHeq.jpg AIA20141028_2101_crop_PmHeq.jpg 20141101_175648_Aia171_Crop.jpg 20141101_190000_Hmib171.jpg AIA20141109_1048_crop_PmHeq.jpg 20141119_160000_Hmib171.jpg AIA20141119_2200_crop_PmHeq.jpg 20141119_235959_Aia171_crop246-19.jpg 20141120_000129_2048_1600.jpg AIA20141214_2220_crop_PmHeq.jpg 20141217_012000_Aia171_crop246-19.jpg AIA20141217_0559_crop_PmHeq.jpg 20141217_070000_Hmib171.jpg AIA20141220_0103_crop_PmHeq.jpg AIA20141220_0531_crop_PmHeq.jpg AIA20141224_0300_crop_PmHeq.jpg AIA20141225_1059_crop_PmHeq.jpg AIA20141225_1650_crop_PmHeq.jpg 20150112_160000_Hmib171.jpg 20150113_040000_Hmib171.jpg 20150113_105636_Aia171_Crop.jpg AIA20150113_1659_crop_PmHeq.jpg 20150113_190000_Hmib171.jpg 20150113_215925_Aia171_crop246-19.jpg AIA20150119_2010_crop_PmHeq.jpg AIA20150202_1459_crop_PmHeq.jpg 20150209_100000_Hmib171.jpg Hmib171_20150209_150022.jpg AIA20150209_1559_crop_PmHeq.jpg 20150210_055700_Aia171_Crop.jpg 20150210_065925_Aia171_crop246-19.jpg 20150210_070000_Hmib171.jpg AIA20150210_1800_0171.jpg AIA20150215_0259_crop_PmHeq.jpg 20150215_025925_Aia171_crop246-19.jpg 20150215_030100_0171_cmp_Earth_txt.jpg 20150227_075612_Aia171_Crop.jpg 20150227_100000_Hmib171.jpg AIA20150306_1259_crop_PmHeq.jpg 20150308_190000_Hmib171.jpg AIA20150308_2359_crop_PmHeq.jpg 20150309_085925_Aia171_crop246-19.jpg 20150309_130000_Hmib171.jpg 20150309_135648_Aia171_Crop.jpg AIA20150315_0140_crop_PmHeq.jpg AIA20150318_0740_crop_PmHeq.jpg AIA20150402_0059_crop_PmHeq.jpg AIA20150405_0240_crop_PmHeq.jpg AIA20150405_0859_crop_PmHeq.jpg 20150405_115925_Aia171_crop246-19.jpg 20150426_085612_Aia171_Crop.jpg 20150426_100000_Hmib171.jpg 20150502_195925_Aia171_crop246-19.jpg AIA20150502_2159_crop_PmHeq.jpg AIA20150512_0240_crop_PmHeq.jpg AIA20150530_0059_crop_PmHeq.jpg 20150530_005925_Aia171_crop246-19.jpg 20150614_220000_Hmib171.jpg 20150626_055925_Aia171_crop246-19.jpg AIA20150626_0759_crop_PmHeq.jpg AIA20150706_1200_crop_PmHeq.jpg 20151021_220000_Hmib171.jpg Hmib171_20151103_180022.jpg Hmib171_20151115_150022.jpg Hmib171_20160108_000022_4096_crop1600b.jpg Hmib171_20160108_000022.jpg 20160108_000022_Hmi+171Sobel_Mix_Lum75.jpg 20160108_040000_Hmib171.jpg Hmib171_20160714_180022.jpg AIA20180213_0900_0171.jpg aia.lev1_euv_12s.2020-11-29T210123Z.171.image_crop.jpg 20201207_1601_Mix_n1_Crop.jpg aia.lev1_euv_12s.2020-12-07T160123Z.171.image_crop.jpg 20201207_2000_Hmib171.jpg

Selected images of a Filament from 2014-2015

(ZIP with these 3*30 images from 2014-2015 (182 MiB) - includes full 4096x4096 resolution versions...)
AIA20141015_210100_0171_rec_1192482131.jpg AIA20141023_150000_0171_rec_1193151671.jpg AIA20141025_004000_0171_rec_1193272871.jpg AIA20141026_202100_0171_rec_1193430131.jpg AIA20141028_210100_0171_rec_1193605331.jpg AIA20141029_210100_0171_rec_1193691731.jpg AIA20141109_105035_0171_rec_1194605471.jpg AIA20141109_110000_0171_rec_1194606071.jpg AIA20141111_195000_0171_rec_1194810671.jpg AIA20141118_070000_0171_rec_1195369271.jpg AIA20141119_220000_0171_rec_1195509671.jpg AIA20141124_060000_0171_rec_1195884071.jpg AIA20141210_080000_0171_rec_1197273671.jpg AIA20141212_070000_0171_rec_1197442871.jpg AIA20141214_222000_0171_rec_1197670871.jpg AIA20141214_222500_0171_rec_1197671171.jpg AIA20141214_223000_0171_rec_1197671471.jpg AIA20141220_010700_0171_rec_1198112891.jpg AIA20150113_210100_0171_rec_1200258131.jpg AIA20150203_000000_0171_rec_1201996871.jpg AIA20150209_210100_0171_rec_1202590931.jpg AIA20150309_210100_0171_rec_1205010131.jpg AIA20150404_234100_0171_rec_1207266131.jpg AIA20150501_210100_0171_rec_1209589331.jpg AIA20150503_210100_0171_rec_1209762131.jpg AIA20150521_210100_0171_rec_1211317331.jpg AIA20150528_210100_0171_rec_1211922131.jpg AIA20150531_210100_0171_rec_1212181331.jpg AIA20150625_210100_0171_rec_1214341331.jpg AIA20150706_030000_0171_rec_1215226871.jpg Hmib171_20141015_2101.jpg Hmib171_20141023_1500.jpg Hmib171_20141025_0040.jpg Hmib171_20141026_2021.jpg Hmib171_20141028_2101.jpg Hmib171_20141029_2101.jpg Hmib171_20141109_1050.jpg Hmib171_20141109_1100.jpg Hmib171_20141111_1950.jpg Hmib171_20141118_0700.jpg Hmib171_20141119_2200.jpg Hmib171_20141124_0600.jpg Hmib171_20141210_0800.jpg Hmib171_20141212_0700.jpg Hmib171_20141214_2220.jpg Hmib171_20141214_2225.jpg Hmib171_20141214_2230.jpg Hmib171_20141220_0107.jpg Hmib171_20150113_2101.jpg Hmib171_20150203_0000.jpg Hmib171_20150209_2101.jpg Hmib171_20150309_2101.jpg Hmib171_20150404_2341.jpg Hmib171_20150501_2101.jpg Hmib171_20150503_2101.jpg Hmib171_20150521_2101.jpg Hmib171_20150528_2101.jpg Hmib171_20150531_2101.jpg Hmib171_20150625_2101.jpg Hmib171_20150706_0300.jpg